เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทนประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single command)จังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ SC  เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร) ในการตรวจเยี่ยมและติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่พื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

เครดิตภาพ / ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ

 
4 พฤษภาคม 60 11:22:42