เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ภาพข่าวและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร (Chief of Operation ) จังหว

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและกา...

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ รักษาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางนิศานาถ ปัดทุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อม...

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561 - 2562

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ รักษาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวกฤตยาภรณ์ สำราญพัฒน์ นักวิชาการส่งเ...

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Fa...

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นื่องในวันคล้ายวันส

วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นื่อ...

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทส

วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายพวงมาลา เนื่...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน...

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

รอง อธส. VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผ่านระบบ VDO Conferen...

สัมภาษณ์สดในรายการบอกเล่าเช้านี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562. เวลา 08.00-08.30 น. นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ให้สัมภาษณ์สดในรายการบอกเล่าเช้านี้ทาง สวท.เครือข่ายโท...