เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ภาพข่าวและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ตรวจประเมินสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIGeographical Indication) ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ น.ส.สุนันทา หมื่นแก้วณภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ แ...

เปิดการอบรมการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตพืช ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ...

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) ปี 2560

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น รายงานผลการด...

ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการประกวดคักเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน ระดับเขต ปี 2560

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพั...

ชี้แจงกรอบระยะเวลาในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2560

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร...

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ฯ

7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภา...

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง โครงการ 9101ฯ

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเ...

ติดตามการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 9101

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ ห้อ...

ให้ความรู้กับกำลังพลและครอบครัว ด้านการปลูกและการดูและรักษาดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วทั้ง

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ และนายปรเ...

ร่วมกิจกรรมวิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร...