เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ภาพข่าวและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ลงพื้นที่บ้านทรัพย์ภูพาน ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ เพื่อวิเคราะห์สภาพพื้นที่ ปัญหา และความต้องการของชุมชน

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมบูรณาการกับหัวห...

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวั...

ประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 10/2561 เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุ...

จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ...

ประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่4/2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 จังหว...

จัดเวทีนำเสนอผลการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2561 รุ่นที่2

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 นางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้นำทีมงานจัดเวทีนำเสนอผลการเรี...

ร่วมประชุมและศึกษาดูงาน “กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงา...

มอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรต้นแบบโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2561

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นประธ...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00น.ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภา...

ประชุมหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจั...