เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ภาพข่าวและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและเ...

ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00น. ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดขอนแก่น และนายปรเมศน...

การประชุมเกษตรอำเภอ (พิเศษ) เพื่อวางแผนเร่งรัดการขับเคลื่อนงานโครงการสานพลังประชารัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานใ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร อำเภอชุมแพและหนองเรือ

9 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะ...

ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวธัญญลักษณ์ พลีพูล...

ร่วมจัดงานและร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษต...

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2561

20 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายสันติ เหล่าบ...

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแ...

สัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561

18-20 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย เกษตรอำเภอ 26 อำเภอ และ Future DOAE ร่วมการสัมมนา Year End Confe...

สัมมนาพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ YSF กลไกสู่การปฏิรูปภาคการเกษตร

16 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น Future-DOAE ประธาน ศพก. ประธานแปลงใหญ่ และ YS...