เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ภาพข่าวและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ชี้แจงกรอบระยะเวลาในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2560

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร...

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ฯ

7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภา...

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง โครงการ 9101ฯ

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเ...

ติดตามการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 9101

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ ห้อ...

ให้ความรู้กับกำลังพลและครอบครัว ด้านการปลูกและการดูและรักษาดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วทั้ง

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ และนายปรเ...

ร่วมกิจกรรมวิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร...

ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

เวลา 08.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแแก่น ร่วมพิธีทางศาส...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหว...

เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อำเภอพระยืน

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอำเภอพระยืน เทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานภ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอำเภอพระยืน เทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานภาย...