เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ภาพข่าวและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

แถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมไดโน่และอาหารเกษตรปลอดภัยและโคเนื้ออีสาน สู่ไทยแลนด์ 4.0"

26 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมไดโน่และอาหารเกษตรปลอดภัยและโคเนื้ออีสาน สู...

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับ...

ประชาสัมพันธ์ผลงานและเปิดตลาดเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม "ประชาสัมพันธ์ผลงานและเปิดตลาดเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer" โคร...

ตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรต้นแบบ และ ...

พิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวง

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมแ...

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

15 มิ.ย.60 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมน...

สำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรี

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและคณะ เพื่อสำรวจสถานที่และเต...

ประชุมเกษตรอำเภอเพื่อเร่งรัด/ติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประชุมเกษตรอำเภอ (พิเศษ) เพื่อเร่งรัด/ติดตามผลการดำเนินงาน...

ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เครื่องจ...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (SC)

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เกษตรอำเ...