เรื่องน่ารู้


       

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแป...

อบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.วรุณย์พันธ์ สัจจวณิชย์ นักวิชาการส่งเสริมการเก...

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายและรับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหว

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายแ...

เปิดศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐น. นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรแล...

"รวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง"

วันที่ 22 พ.ย.59 พลโทธรากฤต ทับทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ ...

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ...

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานปลูกแฝก "โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิม...

ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๒/๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๐๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุจินต์ สุภาเส, นายสุนันทา โรจนชาลี และนางสาววรุณย์พันธ์ สัจจวณิชย์ นักวิชา...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙

วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการก...

พิธีมอบปุ๋ยอินทรีย์โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙

วันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๙ น.ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบปุ๋ยอินทรีย์ โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรก...