เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ภาพข่าวและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุธศาสตร์และสารสนเทศ นายธานิน...

พิธีมอบบัตรเกษตรสุขใจ สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบัตรเกษตรสุขใจ ของธนาคารเพื่อการเก...

เปิดงานวันดินโลก ที่สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพฺิธีเปิดงานวันดินโลก ที่สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น สำนักงานพั...

ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบปริมาณและมูลค่าข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต๊อก

วันที่ 4 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 น.นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายมานิต ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นก...

ลงพื้นที่ดูแปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังนา ณ บ้านหนองบัว ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561เวลา 14.30 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบร...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation)

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแ...

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ สาย 3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/เ...

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนงาน ปี 2562

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส...

ประชุมหารือแนวทางแผน/โครงการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแผน/โครงการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ.ขก.)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น...