เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

" สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นเป็นองค์กรนำในการพัฒนาครอบครัวเกษตรกร  ให้มีความรู้ อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน "
24 พฤศจิกายน 58 11:33:43