ระบบส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลด้านการเกษตร

ข้อมูลงานสถาบันเกษตรกร 

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

แนะนำ สนง.

        สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่บนถนนศรีจันทร์ มีพื้นที่ 15 ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารของสำนักงานเกษตรจังหวัด 3 หลัง และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 1 หลัง รวมถึงอาคารโรงรถ และบ้านพักข้าราชการของสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4 

 


 

ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงที่ตั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
มีอาคารด้านหน้า 2 หลัง อาคารที่ตั้งศูนย์อารักขาพืช 1 หลัง อาคารโรงรถ และห้องเก็บพัสดุ

 

 

        การปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นมีการใช้พลาสติกพรางแสงในช่วง ต่อเชื่อมระหว่างอาคาร มีสวนหย่อม และพ่นละอองน้ำ ในช่วงอากาศร้อน ทำให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และน่าอยู่ มีมุมโต๊ะเก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการได้นั่งพักผ่อน

 

     

     

     

     

26 ตุลาคม 58 14:14:55