เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จังหวัดขอนแก่น แยกรายอำเภอ)

 เมืองขอนแก่น    น้ำพอง    แวงใหญ่    ภูผาม่าน
 บ้านฝาง    อุบลรัตน์    แวงน้อย    ซำสูง
 พระยืน    กระนวน    หนองสองห้อง    โคกโพธิ์ไชย
 หนองเรือ    บ้านไผ่    ภูเวียง    หนองนาคำ
 ชุมแพ    เปือยน้อย    มัญจาคีรี    บ้านแฮด
 สีชมพู    พล    ชนบท    โนนศิลา
         เขาสวนกวาง    เวียงเก่า

 

2 พฤษภาคม 61 11:13:03