ระบบส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลด้านการเกษตร

ข้อมูลงานสถาบันเกษตรกร 

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

แผนกิจกรรมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

 แผนการจัดงาน Field Day ปี 2563 (update 17-02-63) 

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี งบประมาณ.พ.ศ. 2563

 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [คลิกดูรายละเอียด] 

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2562

 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2562  [คลิกดูรายละเอียด] 


คู่มือสำหรับประชาชน

 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงเดิม)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพฯ
 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงใหม่)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนอำเภอ


ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 การกำกับดูแลองค์การที่ดี จังหวัดขอนแก่น 
 ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

 ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ตุลาคม 2562   พฤศจิกายน 2562   ธันวาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 กันยายน 2563[งบทดลอง] [รายละเอียดประกอบงบทดลอง] [รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
 กันยายน 2562[งบทดลอง] [รายละเอียดประกอบงบทดลอง] [รายละเอียดประกอบรายการบัญชี]


การจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  

 ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อนสองล้อแบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเลห็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 


วิดีทัศน์แนะนำ ศพก. จังหวัดขอนแก่น

       

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบป

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบป...

ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ป

ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ป...

ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลา...

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี ...

โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19

ขอประชาสัมพันธ์โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 เพื่อให้ผู้สนใจลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนเมล็ดพ...

more...

ภาพข่าวและกิจกรรม

“จังหวัดขอนแก่น” ลงแขกเกี่ยวข้าว ข้าวต้นเดียว (SRI)

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษารา...

เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยซัน อำเภอภูเวียง

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด...

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษารา...

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเ...

more...