เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

โครงการสื่อสารภายในองค์กร "2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก"

YOU TUBE งานส่งเสริมการเกษตร

ผลการดำเนินงาน อกม.และ YSF ขอนแก่น

 

KICK OFF งาน FIELD DAY

 

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ดาวน์โหลดแบบป้ายและกิจกรรมโครงการ 9101 (ที่แก้ไขได้ใน photoshop)
 9101 กิจกรรม คกก.  9101 กิจกรรม สนง.  9101 กิจกรรมโครงการ
ดาวน์โหลดรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นเพื่อประกอบ
การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ 9101 
 เมืองขอนแก่น  บ้านฝาง  พระยืน  หนองเรือ  ชุมแพ  สีชมพู  น้ำพอง  อุบลรัตน์
 กระนวน  บ้านไผ่  เปือยน้อย  พล  แวงใหญ่  แวงน้อย  หนองสองห้อง  ภูเวียง
 มัญจาคีรี  ชนบท  เขาสวนกวาง  ภูผาม่าน  ซำสูง  โคกโพธิ์ไชย  หนองนาคำ
 บ้านแฮด  โนนศิลา  เวียงเก่า

ประกาศรับสมัครงาน 

arrow, lower, medium, right icon จังหวัดขอนแก่นประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ในสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

arrow, lower, medium, right icon 24 พ.ค. 60  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ คลิกประกาศ  เอกสารสอบราคา  คุณลักษณะ ]  New buttons graphics
arrow, lower, medium, right icon 29 พ.ค. 60  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 12 รายการ  [ คลิกประกาศ เอกสารสอบราคา คุณลักษณะ ]  New buttons graphics

ข่าวพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 เดือนมีนาคม 2560 -->> เกษตรกรชาวไร่อ้อยระวังหนอนกออ้อยทำลายในช่วงอากาศแห้งแล้ง 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 เดือนเมษายน 2560   เดือนพฤษภาคม 2560  เดือนมิถุนายน 2560
 เดือนกรกฎาคม 2560  เดือนสิงหาคม 2560  เดือนกันยายน 2560 

ภาพข่าวและกิจกรรม

ตรวจประเมินสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIGeographical Indication) ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ น.ส.สุนันทา...

เปิดการอบรมการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตพืช ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นาย...

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) ปี 2560

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเ...

ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการประกวดคักเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน ระดับเขต ปี 2560

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้...

ชี้แจงกรอบระยะเวลาในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2560

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้...

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ฯ

7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อติดตามควา...

more...

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์