เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ติดต่อสอบถาม

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

 

 ประจำเดือนตุลาคม 2561
 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
​ ประจำเดือนธันวาคม 2561
​ ประจำเดือนมกราคม 2562
​ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
​ ประจำเดือนมีนาคม 2562
​ ประจำเดือนเมษายน 2562
​ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
​ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
​ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
​ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
​ ประจำเดือนกันยายน 2562

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

156 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 

  • โทรศัพท์ : 0-4324-6753, 0-4333-6382
  • โทรสาร : 0-4324-6754
  • อีเมล์ : khonkaen@doae.go.th

 

 Contact Us   

=>