ระบบส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลด้านการเกษตร

ข้อมูลงานสถาบันเกษตรกร 

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ติดต่อสอบถาม

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

 

 สรุปเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DW ครั้งที่ 2/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

156 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 

  • โทรศัพท์ : 0-4324-6753, 0-4333-6382
  • โทรสาร : 0-4324-6754
  • อีเมล์ : khonkaen@doae.go.th

 

 Contact Us   

=>