เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

โครงการสื่อสารภายในองค์กร "2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก"

YOU TUBE งานส่งเสริมการเกษตร

ผลการดำเนินงาน อกม.และ YSF ขอนแก่น

 

KICK OFF งาน FIELD DAY

 

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ดาวน์โหลดแบบป้ายและกิจกรรมโครงการ 9101 (ที่แก้ไขได้ใน photoshop)
 9101 กิจกรรม คกก.  9101 กิจกรรม สนง.  9101 กิจกรรมโครงการ
ดาวน์โหลดรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นเพื่อประกอบ
การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ 9101 
 เมืองขอนแก่น  บ้านฝาง  พระยืน  หนองเรือ  ชุมแพ  สีชมพู  น้ำพอง  อุบลรัตน์
 กระนวน  บ้านไผ่  เปือยน้อย  พล  แวงใหญ่  แวงน้อย  หนองสองห้อง  ภูเวียง
 มัญจาคีรี  ชนบท  เขาสวนกวาง  ภูผาม่าน  ซำสูง  โคกโพธิ์ไชย  หนองนาคำ
 บ้านแฮด  โนนศิลา  เวียงเก่า

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

arrow, lower, medium, right icon 24 พ.ค. 60  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ คลิกประกาศ  เอกสารสอบราคา  คุณลักษณะ ]  New buttons graphics
arrow, lower, medium, right icon 29 พ.ค. 60  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 12 รายการ  [ คลิกประกาศ เอกสารสอบราคา คุณลักษณะ ]  New buttons graphics

ข่าวพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 เดือนมีนาคม 2560 -->> เกษตรกรชาวไร่อ้อยระวังหนอนกออ้อยทำลายในช่วงอากาศแห้งแล้ง 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 เดือนเมษายน 2560   เดือนพฤษภาคม 2560  เดือนมิถุนายน 2560
 เดือนกรกฎาคม 2560  เดือนสิงหาคม 2560

ภาพข่าวและกิจกรรม

ชี้แจงกรอบระยะเวลาในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2560

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้...

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ฯ

7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อติดตามควา...

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง โครงการ 9101ฯ

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ...

ติดตามการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 9101

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธา...

ให้ความรู้กับกำลังพลและครอบครัว ด้านการปลูกและการดูและรักษาดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วทั้ง

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให...

ร่วมกิจกรรมวิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ...

more...

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์