popup
พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                           

เรื่องน่ารู้


       

YOUTUBE ความรู้ด้านการเกษตร


 


วีดีโอการแนะนำเกษตรกร
เตรียมฤดูกาลผลิต ปี 2558/59

  วีดีโอโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

การประกวดภาพถ่าย "ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน" ปี 2559 


 

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตามระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น "ขอนแก่นดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูน" และกำหนดให้มีการดำเนินการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน" เป็นภาพถ่ายของดอกคูน ต้นคูน หรือสถานที่ต่างๆที่มีดอกคูนบานสะพรั่งในเขตจังหวัดขอนแก่น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดอกคูน เพื่อนำภาพไปประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวด โดยเป็นภาพที่ถ่ายระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 15 เมษายน 2559 ส่งผลงานได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 156 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-246753, 043-336382 ระหว่างวันที่  15 มีนาคม ถึง 15 เมษายน 2559   [คลิกประกาศ] [ ใบสมัคร ] ดูต่อได้ที่ : http://www.khonkaenlink.info/home/news/1425.html

 

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมภาษณ์สดรายการ อีสานวันนี้ โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ

วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณืส...

วันรณรงค์ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09.45 น.ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเ...

เปิดการจัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรจังหวัดขอนแก่น (อกม.) โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เป็นประธานเปิดการจัดเวทีเครือข่ายอ...

การสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายสัตวแพทย์ธนิต เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) มอบเงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพของเกษตรกรฯ ปี 2558/59

วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธ...

more...

  

  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

arrow, lower, medium, right icon 23 พ.ค.59 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี
[ คลิกร่างประกาศ  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ  คุณลักษณะเฉพาะ ]  New buttons graphics

arrow, lower, medium, right icon 23 พ.ค.59 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อพันธุ์อ้อย
[ คลิกร่างประกาศ  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ  คุณลักษณะเฉพาะ ]  New buttons graphics

arrow, lower, medium, right icon 15 มี.ค.59 ประกาศซื้อ และเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
[ คลิกประกาศ  เอกสารประกวดราคาซื้อ  คุณลักษณะเฉพาะ ]  New buttons graphics
arrow, lower, medium, right icon 7 มี.ค.59 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559
[ คลิกร่างประกาศ  บสมัคร  ้อตกลงการจ้าง ]  New buttons graphics
arrow, lower, medium, right icon 9 มี.ค.59 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (แก้ไข)
[ คลิกร่างประกาศ  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ  คุณลักษณะเฉพาะ ]  New buttons graphics
arrow, lower, medium, right icon 2 มี.ค.59 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (แก้ไข)
[ คลิกร่างประกาศ  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ  คุณลักษณะเฉพาะ ]  New buttons graphics
arrow, lower, medium, right icon 25 ก.พ.59 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
[ คลิกร่างประกาศ  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ  คุณลักษณะเฉพาะ ]  New buttons graphics

หนังสือพิมพ์ออนไลน์