popup
พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                           

เรื่องน่ารู้


       

ภาพข่าวและวิดีทัศน์กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

 

วีดีโอการแนะนำเกษตรกร
เตรียมฤดูกาลผลิต ปี 2558/59

  วีดีโอโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

กลุ่มเพาะเห็ดฟางขอนแก่น สร้างรายได้บรรเทาแล้ง 


ข่าวสารและกิจกรรม

"รวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง"

วันที่ 22 พ.ย.59 พลโทธรากฤต ทับทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเป...

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเ...

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี...

ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๒/๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๐๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุจินต์ สุภาเส, นายสุนันท...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙

วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ...

more...

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ภายใต้โครงการด้านส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560 (12 มกราคม 2560) [คลิกดูรายละเอียด 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ภายใต้โครงการด้านส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560 (6 มกราคม 2560) [คลิกดูรายละเอียด 
 ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ภายใต้โครงการด้านส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2560 (23 ธันวาคม 2559) [คลิกดูรายละเอียด 

 

  

  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

arrow, lower, medium, right icon 17 ก.พ.60  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 2
[ คลิกประกาศ  เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะ ]  New buttons graphics