เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

โครงการสื่อสารภายในองค์กร "2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก"

YOU TUBE งานส่งเสริมการเกษตร

ผลการดำเนินงาน อกม.และ YSF ขอนแก่น

 

KICK OFF งาน FIELD DAY

 

 

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ดาวน์โหลดแบบป้ายและกิจกรรมโครงการ 9101 (ที่แก้ไขได้ใน photoshop)
 9101 กิจกรรม คกก.  9101 กิจกรรม สนง.  9101 กิจกรรมโครงการ
ดาวน์โหลดรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นเพื่อประกอบ
การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ 9101 
 เมืองขอนแก่น  บ้านฝาง  พระยืน  หนองเรือ  ชุมแพ  สีชมพู  น้ำพอง  อุบลรัตน์
 กระนวน  บ้านไผ่  เปือยน้อย  พล  แวงใหญ่  แวงน้อย  หนองสองห้อง  ภูเวียง
 มัญจาคีรี  ชนบท  เขาสวนกวาง  ภูผาม่าน  ซำสูง  โคกโพธิ์ไชย  หนองนาคำ
 บ้านแฮด  โนนศิลา  เวียงเก่า

ประกาศรับสมัครงาน 

arrow, lower, medium, right icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ในสำนักงานเกษตร
จังหวัดขอนแก่น 6/11/60 [ คลิกดูรายละเอียดประกาศ ] 
arrow, lower, medium, right icon ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ในสำนักงานเกษตร
จังหวัดขอนแก่น 31/10/60 [ คลิกดูรายละเอียดประกาศ ] 
arrow, lower, medium, right icon จังหวัดขอนแก่นประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ใน
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

arrow, lower, medium, right icon 24 พ.ค. 60  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ คลิกประกาศ  เอกสารสอบราคา  คุณลักษณะ ]  New buttons graphics
arrow, lower, medium, right icon 29 พ.ค. 60  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 12 รายการ  [ คลิกประกาศ เอกสารสอบราคา คุณลักษณะ ]  New buttons graphics

ข่าวพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 เดือนมีนาคม 2560 -->> เกษตรกรชาวไร่อ้อยระวังหนอนกออ้อยทำลายในช่วงอากาศแห้งแล้ง 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 เดือนเมษายน 2560   เดือนพฤษภาคม 2560  เดือนมิถุนายน 2560
 เดือนกรกฎาคม 2560  เดือนสิงหาคม 2560  เดือนกันยายน 2560 
 เดือนตุลาคม 2560

ภาพข่าวและกิจกรรม

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฯ

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

พิธีเปิดนิทรรศการตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็น...

ประชุมวางแผนการจัดนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ฯ

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำเจ้า...

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นเยี่ยมเยียน พบปะสมาชิก ศพก.

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด...

ประชุมคณะกรรมการการประกวดคัดเลือกชุมชนดีเด่น 9101

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานใ...

นการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2560

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในก...

more...

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์