popup
พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                           

เรื่องน่ารู้


       

ภาพข่าวและวิดีทัศน์กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

 

วีดีโอการแนะนำเกษตรกร
เตรียมฤดูกาลผลิต ปี 2558/59

  วีดีโอโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

กลุ่มเพาะเห็ดฟางขอนแก่น สร้างรายได้บรรเทาแล้ง 


ข่าวสารและกิจกรรม

"รวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง"

วันที่ 22 พ.ย.59 พลโทธรากฤต ทับทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเป...

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเ...

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี...

ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๒/๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๐๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุจินต์ สุภาเส, นายสุนันท...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙

วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ...

more...

  

  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

arrow, lower, medium, right icon 29 พ.ย.59  ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 11 รายการ
[ คลิกประกาศ  เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะ ]  New buttons graphics

arrow, lower, medium, right icon29 พ.ย.59  ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
[ คลิกประกาศ  เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะ ]  New buttons graphics

arrow, lower, medium, right icon21 พ.ย.59  ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
[ คลิกประกาศ  เอกสารสอบราคาซื้อ  เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 4 เอกสารแนบ 5 ]  New buttons graphics