popup
พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                           

เรื่องน่ารู้


       

ข่าวพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 เดือนมีนาคม 2560 -->> เกษตรกรชาวไร่อ้อยระวังหนอนกออ้อยทำลายในช่วงอากาศแห้งแล้ง 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร  ศวพ.ขอนแก่น สวพ.3

 ข้อมูลเตือนภัยการเกษตรฯ ระหว่างวันที่ 23-28 มีค. 2560 
  ข้อมูลเตือนภัยการเกษตรฯ ระหว่างวันที่ 15-21 มีค. 2560 
  ข้อมูลเตือนภัยการเกษตรฯ ระหว่างวันที่ 9-14 มีค. 2560 

ข่าวสารและกิจกรรม

"รวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง"

วันที่ 22 พ.ย.59 พลโทธรากฤต ทับทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเป...

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเ...

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี...

ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๒/๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๐๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุจินต์ สุภาเส, นายสุนันท...

more...

ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร

  

  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

arrow, lower, medium, right icon 17 ก.พ.60  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 2
[ คลิกประกาศ  เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะ ]  New buttons graphics
 

หนังสือพิมพ์รายงวัน ออนไลน์

     
     

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...