ระบบส่งเสริมการเกษตร

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

แผนกิจกรรมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

 แผนการจัดงาน Field Day ปี 2563 (update 17-02-63) 

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี งบประมาณ.พ.ศ. 2563

 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [คลิกดูรายละเอียด] 

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2562

 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2562  [คลิกดูรายละเอียด] 


คู่มือสำหรับประชาชน

 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงเดิม)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพฯ
 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงใหม่)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนอำเภอ


ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 การกำกับดูแลองค์การที่ดี จังหวัดขอนแก่น 
 ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

 ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ตุลาคม 2562   พฤศจิกายน 2562   ธันวาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 กันยายน 2562[ งบทดลอง ]   [ รายละเอียดประกอบงบทดลอง ]  [ รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ]


การจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ตามประกาศ 


วิดีทัศน์แนะนำ ศพก. จังหวัดขอนแก่น

       

ภาพข่าวและกิจกรรม

เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ในวันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมตลาดเกษตรกร

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำ นายน...

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น. ณ ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว บ้านท่อนน้อย หมู่ที่ 1 ต.บ้านค้...

ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้...

เปิดงาน "ตลาดปันสุข"

วันศกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่...

งาน“วิถีคนอีสาน ลงแขกหว่านข้าว”

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...

ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ อำเภอหนองสองห้อง เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเยี่ยมแป

วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ คุณ...

เพื่อให้กำลังใจ พร้อมคำแนะนำการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อใช้ในมาตรการช่วยเหลือเกษตร

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ศรีช่...

ชี้แจงการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (โควิ

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30น. ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ชี้แจงการดำเน...

ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน เมษายน 2563

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นป...

ห้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ทีมงานนิเทศสาย...

ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก COV

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีสอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้น ณ สำนักงานเกษตรอำเ...

more...