popup
พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                           

เรื่องน่ารู้


       

การประกวดภาพถ่าย "ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน" ปี 2560ยื่นใบสมัครและส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 156 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-246753 และ 043-336382 ในระหว่างวันที่ 5-28 เมษายน 2560
[รายละเอียดประกาศ / ใบสมัครประกวดภาพถ่าย]

ข่าวพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 เดือนมีนาคม 2560 -->> เกษตรกรชาวไร่อ้อยระวังหนอนกออ้อยทำลายในช่วงอากาศแห้งแล้ง 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 เดือนเมษายน 2560

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร  ศวพ.ขอนแก่น สวพ.3

 ข้อมูลเตือนภัยการเกษตรฯ ระหว่างวันที่ 23-28 มีค. 2560 
 ข้อมูลเตือนภัยการเกษตรฯ ระหว่างวันที่ 15-21 มีค. 2560 
 ข้อมูลเตือนภัยการเกษตรฯ ระหว่างวันที่ 9-14 มีค. 2560 

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย และห...

สัมมนา จนท.และแกนนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมก...

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเท...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสกรณ์และคณะ ตรวจเย...

รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณ...

สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้ว...

more...

ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร

  

  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

arrow, lower, medium, right icon 17 ก.พ.60  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 2
[ คลิกประกาศ  เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะ ]  New buttons graphics
 

หนังสือพิมพ์รายงวัน ออนไลน์