popup
พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                           

เรื่องน่ารู้


       

ภาพข่าวและวิดีทัศน์กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

 

วีดีโอการแนะนำเกษตรกร
เตรียมฤดูกาลผลิต ปี 2558/59

  วีดีโอโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

กลุ่มเพาะเห็ดฟางขอนแก่น สร้างรายได้บรรเทาแล้ง 


ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเ...

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี...

ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๒/๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๐๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุจินต์ สุภาเส, นายสุนันท...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙

วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ...

พิธีมอบปุ๋ยอินทรีย์โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙

วันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๑๙ น.ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธา...

more...

  

  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

arrow, lower, medium, right icon 22 มิ.ย.59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
[ คลิกประกาศ  เอกสารสอบราคาจ้าง  คุณลักษณะเฉพาะ ]  New buttons graphics

arrow, lower, medium, right icon 3 มิ.ย.59 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
[ คลิกประกาศ  เอกสารสอบราคาซื้อ  คุณลักษณะเฉพาะ ]  New buttons graphics
arrow, lower, medium, right icon 30 พ.ค.59 ประกาศซื้อ และเอกสาร ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี
[ คลิกประกาศ  เอกสารประกวดราคาซื้อ  คุณลักษณะเฉพาะ ]  New buttons graphics
arrow, lower, medium, right icon 30 พ.ค.59 ประกาศซื้อ และเอกสาร ประกวดราคาซื้อพันธุ์อ้อย
[ คลิกประกาศ  เอกสารประกวดราคาซื้อ  คุณลักษณะเฉพาะ ]  New buttons graphics
arrow, lower, medium, right icon 23 พ.ค.59 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี
[ คลิกร่างประกาศ  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ  คุณลักษณะเฉพาะ ]  New buttons graphics
arrow, lower, medium, right icon 23 พ.ค.59 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อพันธุ์อ้อย
[ คลิกร่างประกาศ  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ  คุณลักษณะเฉพาะ ]  New buttons graphics

หนังสือพิมพ์ออนไลน์